#TRENDING NOW

1. Εισαγωγικές διατάξεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (εφεξής οι "Όροι") είναι οι Όροι που ισχύουν όταν επιδιώκετε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας www.isaia.gr ή πραγματοποιείτε μια παραγγελία για την αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που διατίθενται σε εσάς στο www.isaia.gr (στο εξής που αναφέρεται ως "Ιστοσελίδα"). Κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και την υποβολή της παραγγελίας σας, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους. Οι Όροι μπορεί να τροποποιούνται κατά διαστήματα και η έκδοση των Όρων που θα ισχύουν για την παραγγελία σας θα είναι εκείνες που βρίσκονται στο www.isaia.gr τη στιγμή που θα πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε τους όρους για αλλαγές. Συνιστούμε να διατηρείτε ένα αντίγραφο των Όρων για μελλοντική αναφορά.

Ο Πωλητής και ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος ISAIA.GR με επωνυμία Χασάπης Ευάγγελος, έδρα την Καπετάν Γαρέφη με Μιαούλη Γωνία, Αριδαία Έδεσσας, 58400. Τηλεφωνικός αριθμός: 694 962 0656, e-mail: info@isaia.gr, ΑΦΜ εταιρείας 081529662. Στην περίπτωση προσωπικής παραλαβής, το σημείο παραλαβής του πωλητή παρατίθεται στη διεύθυνση www.isaia.gr, όπως θα έχετε επιλέξει μέσω της παραγγελίας σας.

2. Ορισμοί

 • Συμβόλαιο καταναλωτή - σημαίνει σύμβαση αγοράς που συνάπτεται μεταξύ ενός καταναλωτή αφ’ενός, και ενός πωλητή, αφετέρου.
 • Καταναλωτής - σημαίνει ένα φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
 • Αγοραστής που δεν είναι Καταναλωτής - σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπορεύεται για σκοπούς που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
 • Πωλητής - σημαίνει ISAIA.GR με επωνυμία Χασάπης Ευάγγελος, με έδρα την Καπετάν Γαρέφη με Μιαούλη Γωνία, Αριδαία Έδεσσας, 58400, ΑΦΜ εταιρείας 081529662
 • Όροι – είναι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις
 • Ιστοσελίδα - σημαίνει www.isaia.gr

3. Περιεχόμενο ιστοτόπου

Όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι, τα συμφέροντα και το περιεχόμενο που εμφανίζονται στον Ιστοσελίδα ανήκουν ή ελέγχονται από το ISAIA.gr, θυγατρικές και δικαιοπάροχοι και προστατεύονται από σουηδικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή / και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αντιγραφή, η παραχάραξη, η τροποποίηση οποιουδήποτε από τα προστατευόμενα δικαιώματα, τα συμφέροντα και / ή το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της ISAIA.GR είναι παράνομη και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο που επιτρέπει στο ISAIA.GR να ζητήσει αποζημίωση από τον παραβάτη.

4. Σύναψη σύμβασης αγοράς

Η παραγγελία σας που έχει συμπληρωθεί σωστά και αποσταλεί μέσω της Ιστοσελίδας, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου στον Πωλητή, αποτελεί δεσμευτική πρόταση για τη σύναψη σύμβασης αγοράς με τον Πωλητή.

Ο Πωλητής πρέπει να επιβεβαιώσει την παραλαβή της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της παραγγελίας σας. Η αναγνώριση αυτή δεν αποτελεί αποδοχή της πρότασης για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς. Η σύμβαση αγοράς θεωρείται ότι συνάπτεται με την αποδοχή της πρότασης για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς από τον πωλητή, με την αποστολή του αγαθού από τον πωλητή σε εσάς ή με ρητή δήλωση αποδοχής της πρότασης για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς από τον πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου.

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας, δηλαδή να αποσύρετε την πρόταση για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς, χωρίς κυρώσεις μέχρι τη στιγμή της αποστολής των αγαθών, υπό τον όρο ότι πριν από την αποστολή θα ειδοποιήσετε τον πωλητή για την απόφαση μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που αποσύρετε μια παραγγελία πριν την αποστολή αγαθών που έχουν παραγγελθεί ειδικά για εσάς σύμφωνα με ειδική σύμβαση, ισχύει χρέωση ακύρωσης που αντιστοιχεί στο 50% της αξίας των αγαθών.

Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται στην ελληνική γλώσσα. Μόλις ολοκληρωθεί, διατηρείται μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την επεξεργασία της. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορεί να κοινοποιηθεί με βάση το γραπτό αίτημά σας. Μια παραγγελία μπορεί να τροποποιηθεί και τυχόν σφάλματα μπορούν να διορθωθούν εφόσον τα εμπορεύματα δεν έχουν ακόμη παραδοθεί για αποστολή.

5. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση (Gr: Δικαίωμα Υπαναχώρησης) μετά από την παραλαβή των αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 3ε του Νόμου περί Καταναλωτών (νόμος 2251/1994)

Εάν είστε Καταναλωτής, έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς χωρίς να δώσετε κανένα λόγο και χωρίς οποιαδήποτε έξοδα μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή των αγαθών από εσάς ή από τρίτο που υποδείξατε εσείς (ή, στην περίπτωση μια σύμβαση αγοράς πολλαπλών αγαθών που παραγγέλθηκαν από εσάς με μία παραγγελία και παραδόθηκαν ξεχωριστά εντός 14 ημερών από την παραλαβή του τελευταίου αγαθού ή, σε περίπτωση σύμβασης αγοράς για τακτικές παραδόσεις, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του πρώτου αγαθού ).

Όσον αφορά το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, πρέπει να ενημερώσετε τον πωλητή σχετικά με την απόφαση να το πράξετε, δηλαδή να ενημερώσετε την ISAIA.GR, με επωνυμία Χασάπης Ευάγγελος με επιστολή που αποστέλλεται μέσω παρόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών στη διεύθυνση Καπετάν Γαρέφη με Μιαούλη Γωνία, Αριδαία Έδεσσας, 58400 · ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@isaia.gr, ως μονομερώς απευθυντέα νομική πράξη. Μπορείτε, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο έντυπο υπαναχώρησης που επισυνάπτεται στο παρόν. Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση, η γραπτή ειδοποίηση υπαναχώρησης αποστέλλεται στον πωλητή πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών. Ο Πωλητής επιβεβαιώνει την παραλαβή της ειδοποίησης σε ευανάγνωστη και βιώσιμη μορφή.

Απόσυρση από τη σύμβαση χωρίς λόγο δεν γίνεται αν τα αγαθά έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί εν μέρει. Δεν είναι επίσης δυνατό να αποσυρθούν από τη σύμβαση αγαθά που ο χαρακτήρας τους το αποκλείει, ειδικά για λόγους υγιεινής (όπως κραγιόν, κρέμες, σαμπουάν, βούρτσες μακιγιάζ, οδοντόβουρτσες, αποτριχωτικές μηχανές, ξυράφια κλπ.) σε περίπτωση που έχουν ανοιχτεί ή χρησιμοποιηθεί. Εάν τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι ελλιπή, φθαρμένα ή εμφανώς χρησιμοποιημένα, ο πωλητής μπορεί να ζητήσει αποζημίωση.

Εάν επιλέξετε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, ο Πωλητής επιστρέφει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την καταβληθείσα τιμή αλλά εν πάση περιπτώσει εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής της ειδοποίησης υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης και επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης επιβαρύνεται τα μεταφορικά της επιστροφής. Το κόστος επιστροφής της συνεργαζόμενης εταιρίας μεταφορών είναι 3€ για προϊόντα έως 3 κιλά και 6€ από δυσπρόσιτες περιοχές.
Πέραν των εμπορευμάτων στη συσκευασία επιστροφής ο πελάτης θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνει και την απόδειξη αγοράς που έλαβε.
Σε περίπτωση που θελήσει να παραγγείλει νέα προϊόντα, ώστε να τα συμψηφίσει με τα επιστραφόμενα, ισχύει εκ νέου επιβάρυνση εξόδων αποστολής.
Ο Πωλητής θα χρησιμοποιήσει την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για τις αρχικές συναλλαγές, εκτός αν συμφωνηθεί ρητώς, και να επιστρέψει τα χρήματα όταν έχει λάβει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα ή αφού αποδείξετε ότι τα έχετε στείλει πίσω, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Πρέπει να επιστρέψετε τα εμπορεύματα μαζί με την απόδειξη αγοράς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης υπαναχώρησης. Εναλλακτικά, τα εμπορεύματα μπορούν, εντός της ίδιας προθεσμίας, να επιστραφούν αυτοπροσώπως στη ISAIA.GR, Καπετάν Γαρέφη με Μιαούλη Γωνία, Αριδαία Έδεσσας, 58400. Θα αναλάβετε οποιοδήποτε άμεσο κόστος για την επιστροφή των αγαθών. Η προαναφερθείσα προθεσμία θεωρείται ότι τηρείται εφόσον αποστείλετε τα προϊόντα πίσω στον πωλητή πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Θα είστε υπεύθυνοι για τη μείωση της αξίας των αγαθών που προκαλείται από το χειρισμό των προϊόντων κατά τρόπο που υπερβαίνει την αποδεκτή εξοικείωση με τη φύση, τις ιδιότητες των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για συμβάσεις οι οποίες,

 1. αφορούν υπηρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί με την εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεση του Καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την ακύρωση της σύμβασης και με την αναγνώριση ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού ολοκληρωθεί πλήρως η σύμβαση από τον πωλητή
 2. αφορούν την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, των οποίων η τιμή εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς πέραν του ελέγχου του πωλητή, οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης.
 3. αφορούν την προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης , η παράδοση των οποίων μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά τις οποίες δεν είναι δυνατό να ελέγξει ο πωλητής
 4. σχετίζονται με την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων.
 5. οι προμήθειες αγαθών που ενδέχεται να υποστούν φθορά ή να λήξουν σύντομα.
 6. η προμήθεια σφραγισμένων εμπορευμάτων που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή λόγω προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.
 7. την παράδοση αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, αναπόσπαστα είναι αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.
 8. αφορούν επείγουσες επιδιορθώσεις και εκτέλεση εργασιών συντήρησης που πραγματοποιούνται στον τόπο που καθορίζεται από τον Καταναλωτή και κατόπιν αιτήσεώς του. Εάν στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης ο πωλητής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.
 9. σχετίζονται με την παράδοση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές , που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση
 10. αφορούν την παράδοση εφημερίδων, και παντός είδους περιοδικών, με εξαίρεση των συμβάσεων συνδρομής για την προμήθεια αυτών των εντύπων.
 11. συμβάσεις που συνάπτονται σε δημόσιο πλειστηριασμό ·
 12. αφορούν την παροχή στέγασης πλην για σκοπούς κατοικίας, μεταφοράς αγαθών , υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων , εστίασης ή υπηρεσιών σχετιζόμενων με δραστηριότητες αναψυχής εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης
 13. αφορούν την παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο , αρκεί να έχει παρασχεθεί η προηγούμενη συγκατάθεση του Καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την ακύρωση της σύμβασης και την επιβεβαίωση ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
  Ο καταναλωτής δε δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς λόγο σε περίπτωση μερικής κατανάλωσης των εμπορευμάτων. Επιπλέον, λόγω της φύσης ορισμένων εμπορευμάτων δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση από τη σύμβαση, ιδίως λόγω προβλημάτων υγιεινής (π.χ. κραγιόν, κρέμες, μάσκαρα, σαμπουάν, βούρτσες μακιγιάζ κ.λπ.). Εάν τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα είναι ελλιπή, φθαρμένα ή εμφανώς χρησιμοποιημένα, ο Πωλητής μπορεί να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων.
 14. Δεν μπορείτε να αποσύρετε από το Συμβόλαιο αγοράς προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί με χάραξη σύμφωνα με την επιθυμία του αγοραστή.

6. Μεταφορά

Το κόστος των συσκευασιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών που επιλέγονται από την παραγγελία σας βαρύνει εσάς. Αυτά τα έξοδα διέπονται από τον τιμοκατάλογο του πωλητή, ο οποίος δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα.

Δεν πραγματοποιούμε αποστολές εκτός Ελλάδος.

7. Όροι πληρωμής

 • Αντικαταβολή - πρέπει να πληρώσετε με την παραλαβή των αγαθών, στον ταχυμεταφορέα (courier).
 • Τραπεζική μεταφορά - αφού λάβει την εντολή (πρόταση για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς), ο Πωλητής θα σας στείλει τα στοιχεία πληρωμής (ποσό, αριθμό λογαριασμού και αριθμό παραγγελίας) και θα πληρώσετε για τα εμπορεύματα στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή πριν από την αποστολή των εμπορευμάτων, διαφορετικά τα αγαθά δεν θα αποσταλούν (παραδωθούν). Αυτός ο τρόπος πληρωμής του ανταλλάγματος θεωρείται ως προκαταβολή για την τιμή αγοράς.
 • Κάρτες πληρωμής - μια πολύ βολική μέθοδος πληρωμής. Αφού δημιουργήσετε την παραγγελία, θα προωθηθείτε σε μια ασφαλή πύλη πληρωμής, όπου μπορείτε να εισάγετε τα δεδομένα πληρωμής. Μόλις εγκριθεί η συναλλαγή, η πληρωμή πραγματοποιείται αμέσως και τα εμπορεύματα μπορούν να αποσταλούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο Πωλητής υποστηρίζει το ασφαλές πρωτόκολλο 3D Secure και οι υπάλληλοί του δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της πιστωτικής σας κάρτας, όλα τα επεξεργάζεται η τράπεζα.

8. Ευθύνη των πωλητών - αγοραστές που δεν είναι καταναλωτές

Εάν είστε αγοραστής που δεν είναι Καταναλωτής, έχετε δικαιώματα λόγω καθυστέρησης παράδοσης ή / και ελαττώματος, το οποίο τα εμπορεύματα έχουν κατά τη μεταβίβαση του κινδύνου στον αγοραστή για αυτό, ακόμη και αν το ελάττωμα μπορεί να εμφανιστεί αργότερα.

Σε περίπτωση που υπάρχει ουσιώδη παραβίαση της σύμβασης, έχετε τα ακόλουθα αποκλειστικά δικαιώματα:
α) την αντικατάσταση του πράγματος με άλλο·
β) την διόρθωση του ελαττώματος με επισκευή ·
γ) την εύλογη μείωση του τιμήματος αγοράς, ή
δ) υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

Για να διατηρήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, πρέπει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να ενημερώσετε τον πωλητή σχετικά με το προτιμώμενο δικαίωμα, με την ειδοποίηση για την εικαζόμενη παραβίαση ή ελάττωμα. Δεν δικαιούστε να αλλάξετε ένα αποδεκτό δικαίωμά σας χωρίς τη συγκατάθεση του πωλητή. Ωστόσο, η προαναφερθείσα διάταξη δεν ισχύει εάν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα δεν μπορεί να επισκευαστεί όπως ζητήθηκε. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν επιδιορθώσει το ελάττωμα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ή αν ο Πωλητής σας ενημερώσει ότι ο Πωλητής δεν θα επιδιορθώσει το ελάττωμα, μπορείτε να ζητήσετε μια εύλογη έκπτωση από την τιμή αγορά αντί της επισκευής ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Σε περίπτωση που η ελαττωματική εκτέλεση αποτελεί επουσιώδη παραβίαση της σύμβασης, δικαιούστε μόνο την αποκατάσταση του ελαττώματος ή την εύλογη έκπτωση από την τιμή αγοράς. Μέχρι να ενημερώσετε τον Πωλητή για την επιλογή σας, ο Πωλητής μπορεί να σας προμηθεύσει ή να επιδιορθώσει το ελάττωμα.

Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν επιδιορθώσει το ελάττωμα σε εύθετο χρόνο ή αρνείται να το πράξει, μπορείτε να ζητήσετε εύλογη έκπτωση από την τιμή αγοράς ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.
Δεν θα έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση ή να ζητήσετε την παράδοση νέου αντικειμένου εκτός αν επιστρέψετε το ελαττωματικό προϊόν στον Πωλητή στην αρχική του κατάσταση.

Η διάταξη αυτή δεν ισχύει
α) εάν η κατάσταση του αντικειμένου άλλαξε ως αποτέλεσμα επιθεώρησης προκειμένου να καθοριστεί η κατάσταση του αντικειμένου ·
β) αν χρησιμοποιούσατε το αντικείμενο πριν ανακαλυφθεί το ελάττωμα,
γ) εάν η κατάσταση που σας εμποδίζει να επιστρέψετε το στοιχείο στην αρχική του κατάσταση δεν έχει προκληθεί από πράξεις ή παραλείψεις σας, ή
δ) είχατε πωλήσει το στοιχείο πριν από την ανακάλυψη του ελαττώματος; εάν αυτό συνέβη μόνο εν μέρει, ο αγοραστής θα επιστρέψει στον πωλητή ό,τι μπορεί να επιστρέψει και θα αποζημιώσει τον πωλητή για το μέρος του στοιχείου από το οποίο ωφελήθηκε;

Εάν παραλείψετε να ενημερώσετε τον πωλητή για το ελάττωμα σε εύθετο χρόνο, χάνετε το δικαίωμά σας να ασκήσετε οποιαδήποτε αποκατάσταση λόγω του ελαττώματος.

Η ευθύνη των πωλητών περιορίζεται αποκλειστικά στα παραπάνω και ο πωλητής δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να αποζημιώσει τον αγοραστή για τυχόν άμεσες ή / και έμμεσες απώλειες ή ζημίες που υπέστη ο αγοραστής εξαιτίας της ελαττωματικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του ή ελαττωμάτων στο προϊόν.

Τα δικαιώματα που απορρέουν από ελαττώματα προϊόντος μπορούν να ασκηθούν στις ακόλουθες εγκαταστάσεις του Πωλητή:
Για την αποστολή των προϊόντων:
ISAIA.GR, Χασάπη Ησαΐα
Καπετάν Γαρέφη με Μιαούλη Γωνία,
Αριδαία Έδεσσας, 58400

Μόλις ληφθεί το ελαττωματικό πράγμα, εκδίδεται ένα πρωτόκολλο καταγγελίας. Εάν το ελαττωματικό πράγμα αποστέλλεται ταχυδρομικώς, το πρωτόκολλο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 24 ωρών από την παραλαβή του ελαττωματικού πράγματος. Σε περίπτωση προσωπικής καταγγελίας, το πρωτόκολλο εκδίδεται αμέσως. Η καταγγελία υποβάλλεται σε επεξεργασία αμέσως. Σε πιο περίπλοκες περιπτώσεις, οι οποίες απαιτούν αξιολόγηση, η καταγγελία υποβάλλεται σε επεξεργασία εντός 30 ημερών.

9. Υποχρέωση πωλητών - αγοραστές που είναι Καταναλωτές

Εάν είστε Καταναλωτής, ο Πωλητής εγγυάται ότι τα προϊόντα, κατά την παραλαβή τους, δεν παρουσιάζουν ελαττώματα. Ειδικά ο πωλητής εγγυάται ότι τα αγαθά κατά την παραλαβή τους

α) έχει τις συμφωνημένες ιδιότητες; σε περίπτωση απουσίας συμφωνίας, τις ιδιότητες που περιγράφονται από τον Πωλητή ή τον κατασκευαστή ή τις οποίες ο αγοραστής θα ανέμενε λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των προϊόντων και με βάση την αντίστοιχη διαφήμιση;
β) είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό που δηλώνει ο Πωλητής ή για το σκοπό που τα αγαθά χρησιμοποιούνται κανονικά;
γ) συμμορφώνεται, όσον αφορά την ποιότητα και την ποιότητα κατασκευής, με τα εγκεκριμένα δείγματα ή μοντέλα, εάν η ποιότητα της κατασκευής των προϊόντων προσδιορίστηκε βάσει δείγματος ή μοντέλο;
δ) είναι της απαιτούμενης ποσότητας, μεγέθους ή βάρους · και
ε) συμμορφώνεται με τους σχετικούς νομικούς κανονισμούς.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με αυτά τα ελαττώματα.

Εάν το ελάττωμα γίνει εμφανές εντός πέντε (5) ετών απο την ημερομηνία της απόδειξης σε περίπτωση καλλυντικών και δύο (2) ετών σε περίπτωση άλλου προϊόντος.

Αν τα αγαθά δεν έχουν τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, μπορείτε να ζητήσετε την παράδοση ενός νέου αντικειμένου, εφόσον αυτό είναι εύλογο σε σχέση με τη φύση των αγαθών. Εάν μόνο ένα μέρος των προϊόντων είναι ελαττωματικό, μπορείτε να ζητήσετε μόνο την παράδοση του ελαττωματικού μέρους. Εάν το ελαττωματικό μέρος δεν μπορεί να αντικατασταθεί, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Εάν δεν είναι επαρκής λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του αποτελέσματος, δηλαδή εάν το ελάττωμα μπορεί να απομακρυνθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, δικαιούστε δωρεάν απομάκρυνση του ελαττώματος.

Το δικαίωμα παράδοσης νέων αγαθών ή αντικατάστασης ελαττωματικού μέρους υφίσταται ακόμη και σε περίπτωση ελαττώματος που μπορεί να απομακρυνθεί, εφόσον δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σωστά τα προϊόντα λόγω επανάληψης του ελαττώματος μετά την επισκευή του προϊόντος ή λόγω των ταυτόχρονων ελαττωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, έχετε επίσης το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση ή δεν ασκείτε το δικαίωμα αντικατάστασης με νέα αγαθά ή να επιδιορθώσετε τα προϊόντα, μπορείτε να ζητήσετε μια εύλογη έκπτωση. Επιπλέον, θα δικαιούστε εύλογη έκπτωση όταν ο Πωλητής δεν είναι σε θέση να παραδώσει νέα αγαθά ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό μέρος ή να επισκευάσει τα εμπορεύματα καθώς και στην περίπτωση που ο Πωλητής δεν έχει επιδιορθώσει τα εμπορεύματα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή αν τα βήματα επιδιόρθωσης μπορεί να σας προκαλέσουν μεγάλη δυσκολία.

Εάν είναι προφανές ότι τα αγαθά δεν παρουσιάζουν τις ιδιότητες και την ποιότητα που συμφωνήθηκαν μεταξύ των μερών, ο Πωλητής θα επιβαρυνθεί με έξοδα μεταφοράς του ελαττωματικού αγαθού στον ίδιο και τα της επιστροφής στον πελάτη.

Τα δικαιώματα που προκύπτουν από ελαττώματα προϊόντων μπορούν να ασκηθούν στις ακόλουθες διευθύνσεις του πωλητή:
Για την αποστολή των προϊόντων:
ISAIA.GR, Χασάπη Ησαΐα
Καπετάν Γαρέφη με Μιαούλη Γωνία,
Αριδαία Έδεσσας, 58400

Εάν το ζητήσει ο αγοραστής, ο Πωλητής επιβεβαιώνει εγγράφως το εύρος και τη διάρκεια των υποχρεώσεων σε περίπτωση ελαττωματικής εκτέλεσης της σύμβασης. Εάν είναι δυνατόν, βάσει της φύσης των εμπορευμάτων, η δήλωση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από έγγραφο που επιβεβαιώνει την αγορά των εμπορευμάτων που περιέχουν τα απαραίτητα δεδομένα. Σε περίπτωση που ο αγοραστής διεκδικήσει το δικαίωμά του από την ελαττωματική εκτέλεση, ο Πωλητής θα επιβεβαιώσει γραπτώς την ημερομηνία που ζητήθηκε το δικαίωμα καθώς και την επισκευή και τη διάρκεια της.

10. Διασφάλιση ποιότητας σε περίπτωση αγοραστή που δεν είναι Καταναλωτής

Ο Πωλητής δεν παρέχει εγγυήσεις ποιότητας προϊόντος στους αγοραστές που δεν είναι Καταναλωτές, εκτός εάν υπάρχει ρητή συμφωνία μεταξύ των μερών ή προβλέπεται από το Νόμο.

11. Τιμές και ισχύς προσφοράς

Όλες οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών παρατίθενται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει κατά τη στιγμή της αποστολής. Σε περίπτωση αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ κατά την περίοδο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης αγοράς (ή της αποστολής των αγαθών), ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε, να πληρώσει το οφειλόμενο υπόλοιπο της τιμής αγοράς, ή ο Πωλητής μπορεί να στείλει στον αγοραστή ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που περιέχει την ειδοποίηση για την παροχή στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού, έτσι ώστε να μπορεί να επιστραφεί το υπερβάλλον υπόλοιπο που καταβλήθηκε έναντι της τιμής της αγοράς. Συνημμένο σε κάθε αποστολή είναι ένα φορολογικό παραστατικό. Όλες οι τιμές των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των "ειδικών τιμών", όσο υπάρχουν τα εμπορεύματα ή μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης.

12. Εκπτώσεις και κουπόνια

Ο πωλητής εγγυάται διαφόρων ειδών εκπτώσεις (για μέλη, για αγορές όγκου, για φίλους και οικογένεια κ.λπ.). Κάθε έκπτωση διέπεται από ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων.

Εάν χρησιμοποιείται την έκπτωση ή το κουπόνι r κατά παράβαση των ισχυόντων κανόνων, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την έκπτωση ή τη χρήση του κουπονιού. Ο αγοραστής πρέπει να ενημερώνεται δεόντως και να του δίνεται η ευκαιρία να επεξεργαστεί την αγορά του χωρίς την έκπτωση ή το κουπόνι.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις των συγκεκριμένων εκπτώσεων είτε επισυνάπτονται στην έκπτωση (ως λεπτομερείς πληροφορίες), είτε παρέχεται ένας σύνδεσμος προς τον ιστότοπο όπου μπορούν να αναζητηθούν λεπτομερείς πληροφορίες ή μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ερμηνεία των όρων έκπτωσης, ισχύει η ερμηνεία του πωλητή.

Κάθε έκπτωση ή κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό. Αν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να το αρνηθεί.

Εάν ο αγοραστής που δεν είναι ο καταναλωτής, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά δώρων, απαιτεί εκπτώσεις, ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την έκπτωση ή το κουπόνι.

Εάν η αξία του πιστοποιητικού δώρου ή του κουπονιού είναι υψηλότερη από την αξία της αγοράς, το υπόλοιπο δεν τηρείται στο πιστοποιητικό ούτε επιστρέφεται σε μετρητά.

13. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κανένα από τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον Πωλητή θα παρέχεται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του αγοραστή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με το τσέχικο νόμο περί προστασίας δεδομένων, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, της ημερομηνίας γέννησης, του τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία της παραγγελίας. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται ειδικά για την εκτέλεση του συμβολαίου αγοράς, την επεξεργασία παραγγελιών και την επαλήθευση ηλικίας. Ο πωλητής, ως εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων, είναι επίσης ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων, τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ασφαλή τρόπο, αποτρέποντας την κατάχρηση. Ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την αλλαγή ή τη διαγραφή των δεδομένων. Ο αγοραστής μπορεί να ενημερώνει τα στοιχεία του μέσω της ιστοσελίδας www.isaia.gr (ενότητα "Ο λογαριασμός σας").

Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.isaia.gr, ο αγοραστής συμφωνεί με τα cookies και pixel tags που αποθηκεύονται στον υπολογιστή τους.

14. Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ο αγοραστής θα λάβει ηλεκτρονικό τιμολόγιο για την παραγγελία του. Μπορεί να μεταφορτωθεί ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση επιβεβαίωσης αποστολής παραγγελίας. Μπορεί επίσης να μεταφορτωθεί από το λογαριασμό χρήστη ή μπορεί να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή στο info@isaia.gr.

15. Τελικές διατάξεις

Αφού παραδοθεί στον Πωλητή, η εντολή του αγοραστή αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης αγοράς και καταχωρείται για την εκτέλεση της σύμβασης και την περαιτέρω τήρηση αρχείου. Ο αγοραστής είναι εξοικειωμένος με τα μεμονωμένα τεχνικά βήματα που οδηγούν στη σύναψη της σύμβασης αγοράς λόγω της διαδικασίας παραγγελίας. Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει και να διορθώσει λάθη που έγιναν κατά τη διαδικασία παραγγελίας πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Το κόστος της χρήσης των συσκευών επικοινωνίας (τηλέφωνο, Internet κλπ.) κατά την παραγγελία βαρύνει τον αγοραστή. Αυτοί οι Όροι επιτρέπουν στον αγοραστή τη διατήρηση και αναπαραγωγή τους.

Η εξωδικαστική οντότητα σε περίπτωση διαφωνίας ή ο αρμόδιος φορέας για τις καταγγελίες πελατών είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτών, Συνήγορος του Καταναλωτή, http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html, η διεύθυνση επίσκεψης: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, με την οποία μπορούν να επικοινωνήσουν οι Καταναλωτές μέσω της ιστοσελίδας της. Επιπλέον, μια διαφορά μπορεί να επιλυθεί μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας ODR https://ec.europa.eu/Consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV.

Κάθε απόκλιση από τους παρόντες Όρους υπόκειται στη γραπτή συγκατάθεση των δύο μερών. Οι πρόσθετες ή αντιφατικές συνθήκες ενός επιχειρηματικού εταίρου δεν ισχύουν για τις συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Ο Πωλητής μπορεί να τροποποιήσει ή να τροποποιήσει τις διατάξεις αυτών των Όρων. Η παρούσα διάταξη δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προηγούμενης έκδοσης.

Οι παρόντες Όροι του www.isaia.gr ισχύουν από τις 30 Μαΐου 2019.